95,00 €

Jäljellä ilmaiseen toimitukseen!

Miljöarbete

Vi kämpar för friska fiskevatten!
Vår verksamhet är beroende av att våra vatten mår bra - därför är det extra viktigt för oss att dra vårt strå till stacken. Under tre års tid har vi arrangerat den populära fisketävlingen Dogger Big Cash, där hundratusen kronor har delats ut till den sportfiskare som fångat, fotograferat och självklart satt tillbaka den längsta gäddan under fiskesäsongen. Under 2017 och 2018 får tävlingen ta en paus och istället väljer vi att stödja tre organisationer som arbetar aktivt med dessa frågor.


Älvräddarna - huvudsponsor 2018. Den ideella organisationen Älvräddarna verkar för att befintlig vattenkraft ska miljöanpassas med fiskvägar, fingaller, omlöp och ålyngellledare etc. Vattendrag med fungerande lekplatser är viktiga för sportfisket! Läs mer om Älvräddarnas arbete här.


Naturskyddsföreningen - stödföretag 2018. Den svenska föreningen Naturskyddsföreningen arbetar med natur- och miljöfrågor. Hav & fiske är ett av deras arbetsområden, där givetvis Östersjön har en central roll. Läs mer om Naturskyddsföreningen och deras ståndpunkter om hur Östersjön ska räddas här.


Världsnaturfonden WWF - vänföretag 2018. WWF arbetar brett med naturvård. Deras projekt Rädda Östersjön ligger oss närmast hjärtat. Läs mer om WWF och deras Östersjön-projekt här.

Hjälp till du också!

  • Det är lättare än någonsin att hjälpa till via Swish. Swisha valfritt belopp till:
    Älvräddarna 123 471 82 43
    Naturskyddsföreningen 90 12 014
    WWF 90 19 746
  • Respektera minimimått och fångstregler. Du känner väl till att Östersjön omfattas av fångstbegränsningar? Vid handredskapsfiske får till exempel maximalt tre gäddor mellan 40–75 cm behållas per fiskare och dygn.
  • Friska upp kunskaperna i catch and release med rätt teknik och se till att du har den utrustning som krävs för att inte skada fisken. Sportfiske skadar inte fiskebestånden om vi fortsätter att vara varsamma med fiskarna som vi vill sätta tillbaka.
  • Respektera de fredningsområden som Länsstyrelsen upplyser om, för att inte störa fiskens lek.